Contact


Ontmoetingsplek in contact

Wees welkom en voel je vrij……
…..Om je aan te melden voor een cursus of workshop.
…..Om een afspraak te maken voor een consult in de praktijk.
…..Om een Reading of Gidsbrief aan te vragen.
…..Om vragen te stellen en informatie op te vragen.
…..Om een CADEAUBON te bestellen.

Graag tot ziens,

Rolinda

Praktijk Puurolinda
Willemstraat 148
2983 EX Ridderkerk
mobiel : 06 – 27304522
email : info@puurolinda.nl
KvK nr : 60033428
www.puurolinda.nl

Copyright 2024 Praktijk Puurolinda.

De algemene- en annuleringsvoorwaarden van Praktijk Puurolinda 2024

* Geen contante betalingen mogelijk. Alles gaat via bankverzoek of factuur. *Behandelingen en readingen in praktijk Puurolinda kunnen kosteloos telefonisch geannuleerd worden tot 48 uur van tevoren. Bij kortere afzegging zullen de betreffende kosten geïncasseerd worden.
*Cursussen of workshops kunnen tot 4 weken van tevoren telefonisch kosteloos geannuleerd worden. Bij afzegging tot 2 weken van tevoren wordt 50% van het cursusgeld of workshopgeld in rekening gebracht.
*Bij verhindering van een lesdag/cursusdag of dagdeel, is er geen restitutie van het bedrag of deel van het bedrag.

Praktijk Puurolinda is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden door praktijk Puurolinda zijn geen medische behandelingen. Indien je je laat behandelen bij praktijk Puurolinda, is dit geheel op eigen risico.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van praktijk Puurolinda verklaart zich akkoord met de algemene- en annuleringsvoorwaarden.

Privacyverklaring Puurolinda

Je wilt enigszins grip en zicht hebben op de online handel en wandel en weten wat er met je gegevens gebeurt. Dat vind ik zelf ook logisch, dus ik heb onderstaande privacyverklaring met zorg opgesteld. 

Bezoek je mijn site, mail je mij, schrijf je je in voor de nieuwsbrief of engelenboodschap, of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je bij mij een cursus, workshop, traject volgt of een reading, consult of gidsbrief aanvraagt ontvang ik van jou gegevens.

Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je mij geeft wanneer ik voor je heb mogen werken of je een dienst bij mij hebt afgenomen, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of contact in mijn praktijk.

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?

Grofweg heb ik twee redenen waarvoor ik je persoonsgegevens nodig heb. De eerste reden is dat ik ze gebruik om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

 • De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • De nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief
 • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wat doe ik met mijn nieuwsbrief?

Via mijn site kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief en een engelenboodschap. Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Wat doe ik met cookies?

Ik maak gebruik van Google Analytics.

Wat doe ik met Google Analytics?

De analytische cookies worden cookies om Google Analytics te kunnen gebruiken.

Met die gegevens krijg ik inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd (daar wordt momenteel aan gewerkt), ‘gegevens delen’ is uitgezet, en ik maak geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:

 • Heb je je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.
 • Ben je cliënt of cliënt geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot 3 jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
 • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk 3 jaar na het laatste contact.

Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Praktijk Puurolinda neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (dit is nog onder constructie voor deze website).

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens opvragen, corrigeren of (laten) verwijderen.

De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief. Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller, maar een termijn moet aangeven worden.

Privacyverklaring wijzigen.

Praktijk Puurolinda behoudt het recht om ten alle tijden de privacyverklaring te wijzigen.